Nieuws - 23 mei 1996

Leerprocessen

Leerprocessen

De traditionele plattelandsbevolking in Ghana leert op uiteenlopende manieren van ervaringen. Afhankelijk van leeftijd, positie, bezit en godsdienst leren mensen van familieleden, van eigen ervaringen, van de priester of van buitenstaanders als voorlichters en buren. Dit blijkt uit het proefschrift Footprints in the mud, waarop dr D. Miller 15 mei promoveerde bij ontwikkelingssocioloog prof. dr N. Long en voorlichtingskundige prof. dr N. Roling.

Overheidsvoorlichters in Ghana, zo merkte Miller tijdens zijn jarenlange voorlichtingsarbeid op het Ghanese platteland, zien landbouwkundige kennis nog steeds als een pakketje dat je kunt overdragen in eenrichtingsverkeer. Maatschappelijke groeperingen werken meer met de plattelandsbevolking samen. Maar dikwijls hebben ook zij geen oog voor de diversiteit aan inheemse leerprocessen.

Miller bracht leerprocessen en machtsstructuren in kaart. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat kinderen vaak meer dan zeventig procent van hun landbouwkundige ervaring opdoen onder leiding van de ouders. Jongeren tot 29 jaar mogen niet zonder toestemming van ouderen vreemd zaad gebruiken of een nieuwe manier van wieden toepassen. Ouderen bedenken allerlei experimenten om er zelf van te leren.