Nieuws - 9 november 1995

Landbouwschap bestaat nog

Landbouwschap bestaat nog

Op 8 november zijn de voedingsbonden CNV en FNV weer in gesprek getreden met de federatie van land- en tuinbouworganisaties, LTO-Nederland. Na een hoog oplopend conflict tijdens de onderhandelingen over de nieuwe cao voor de land- en tuinbouw, dreigden de voedingsbonden begin september uit het Landbouwschap te stappen. Daarmee leek het doek voor de publiekrechtelijke organisatie te vallen.

Wim Meijer, voorzitter van de raad van beheer van Rabobank Nederland, heeft beide partijen na een informatieronde weer om de tafel weten te krijgen. De bonden hebben laten weten op 16 november te besluiten of zij hun dreiging om uit het Landbouwschap te stappen, gaan waarmaken. De opheffing van het schap is pas zeker als de Sociaal-economische raad (SER) en het kabinet daarover hebben besloten.