Nieuws - 2 juli 1998

Landbouwbegroting

Landbouwbegroting

Landbouwbegroting
De landbouwministers van de EU hebben vorige week de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Minister Van Aartsen vindt het budget van negentig miljard gulden veel te hoog en noemt de begroting een wangedrocht. Hebben de landbouwministers een gat in hun hand?
Over het algemeen zijn de EU-uitgaven voor de landbouw vrij hoog. Van Aartsen maakt zich daar druk over, maar als het gaat om concrete maatregelen die consequenties hebben voor Nederland, bijvoorbeeld subsidies voor de hennepteelt of het afschaffen van hectarepremies voor snijmais, dan wil Nederland niet bezuinigen
Deze discussie gaat met name over de regeling voor tabak en olijfolie: zuidelijke producten. De zuidelijke EU-leden hebben het idee dat er meer subsidie gaat naar de noordelijke landen, waaronder Frankrijk, en minder naar Italie, Portugal, Spanje en Griekenland. Nu zijn er extra uitgaven afgesproken van een half miljard gulden. Nederland heeft daar tegen gestemd, samen met Duitsland, met het argument dat er teveel geld nodig is voor landbouw. Dat is op zich een juist argument. Maar als het gaat om uitgaven waar ons land baat bij heeft, gedraagt Nederland zich in de praktijk dus vaak niet anders dan de zuidelijke landen
De ministers van Landbouw lossen hun problemen meestal op met meer budget. Als ze bij elkaar komen om te praten over de verdeling van geld, bezuinigen ze niet op de noordelijke producten, maar trekken ze meer geld uit voor de zuidelijke. Zij zijn immers niet de ministers van Financien, die het geld beschikbaar moeten stellen
De EU-regeling voor olijfolie was van oudsher geent op de Italiaanse productie, die inefficient is. Later is Spanje erbij gekomen, waar de productie veel efficienter is. Spanje wil een groter deel van de markt veroveren
De Europese Commissie wilde voor de olijfolieproductie per land een quotum instellen, enigszins vergelijkbaar met melk. Spanje was daar tegen en heeft zijn zin gekregen. Er komt dus geen landenquotum. En aangezien de EU de hoge prijs subsidieert die boeren krijgen voor hun olijfolie, moet het budget omhoog
Van de wereldproductie van olijfolie komt zeventig tot tachtig procent uit Europa, voornamelijk uit Italie, Spanje en in mindere mate Portugal en Griekenland. De productie is zwaar beschermd in vergelijking met zonnebloem-, raap- en sojaolie. Dat komt ook doordat de olijfboom een ander gewas is. Je ziet mooie, oude bomen met landschappelijke waarden. De Spaanse productie is wat efficienter opgezet, met minder landschappelijke waarde maar meer productie. Er wordt dus ook voor het landschap betaald