Nieuws - 5 december 1996

Lage infectiedruk kippenziekte veroorzaakt meer schade

Lage infectiedruk kippenziekte veroorzaakt meer schade

Een lage en een hoge besmetting met de ziekteverwekker Eimeria Acervulina bij slachtkuikens veroorzaken allebei een sterk groeiverlies van de diertjes. Een tussenliggende dosis is optimaal; daar is het verlies het minst. Dat concludeert ir E.A.M. Graat, naar aanleiding van haar promotieonderzoek naar de epidemiologie van E. acervulina-infectie bij slachtkuikens, waarop ze 13 december hoopt te promoveren bij prof. dr ir J.P.T.M. Noordhuizen van de vakgroep Veehouderij.

Coccidiose, veroorzaakt door de Eimeria-parasiet, is een wereldwijd verbreide darmziekte die veel bij kippen voorkomt en gemiddeld voor twintigduizend gulden schade veroorzaakt op vleeskuikenbedrijven.

Graat ontwikkelde een computermodel dat de effecten van verschillende factoren op het ziekteverloop zichtbaar maakt. Uiteindelijk doel was verschillende bestrijdingsstrategieen te vergelijken. Dit is niet gelukt; Graat had al haar tijd nodig om het model te valideren en het gedrag van de computerkippen in praktijkexperimenten te testen.

Een opvallende uitkomst die uit het model rolde was het fenomeen van een optimale besmetting. Experimenten toonden aan dat die uitkomst ook in de werkelijkheid geldt.

Graat: Bij een hele lage besmetting met de ziekteverwekkende eencelligen duurt het lang voor de hele koppel is geinfecteerd. Gevolg is dat de kuikens pas laat in de mestronde een piekbesmetting doormaken. Het ziekteverloop van Coccidiose kenmerkt zich door een verwoesting van de darmwand in de eerste twaalf dagen van besmetting en een periode van herstel waarin compensatoire groei optreedt tijdens de tweede twaalf dagen. Valt de piekbesmetting te laat in de zes weken lange mestronde, dan heeft het kuiken onvoldoende tijd om de vertraging in de groei goed te maken."

Bij een hoge besmetting aan het begin van de mestronde hanteert Graat een andere theorie voor het verklaren van slechte groeiresultaten. Door de hoge besmetting op jonge leeftijd denken we dat het dier niet in staat is een volledige immuniteit op te bouwen, waardoor de periode van herstel minder goed verloopt."