Nieuws - 19 december 1996

Kwijtschelding niet voor kamerbewoners en woongroepen

Kwijtschelding niet voor kamerbewoners en woongroepen

De verruiming van de kwijtschelding van onroerendzaakbelasting voor minima betekent niet dat kamerbewoners en leden van woongroepen ervoor in aanmerking komen. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten.

De uitbreiding van de kwijtscheldingsregeling betreft een verruiming van 95 naar 100 procent van de bijstandsnorm, zodat meer mensen onder de kwijtscheldingsregeling vallen. B&W hebben besloten dat minima ook kwijtschelding aan kunnen vragen van het vastrecht voor rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Het college vindt dat op adressen waar meerdere personen wonen de inkomens bij elkaar opgeteld mogen worden. Daarmee vallen kamerbewoners in studentenhuizen en in woongroepen buiten de regeling. Voor bewoners van afdelingen van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) geldt bovendien dat de kwijtschelding niet opgaat omdat de SSHW deze heffingen en belastingen in de servicekosten doorberekend. Kwijtschelding is alleen mogelijk als de aanslagen aan personen opgelegd worden.