Nieuws - 2 november 1995

Koeman:

Koeman:

De nieuwe bestuursopzet

Bij het opstellen van een nieuwe bestuursopzet voor de universiteiten nam minister Ritzen de hogescholen nadrukkelijk als voorbeeld. Op de hogescholen functioneert al een medezeggenschapsraad en een raad van toezicht. Drs M.F. Koeman, collegelid van de hogeschool IJselland en voormalig LUW-collegelid, betwijfelt of die vergelijking klopt.


Een belangrijk verschil is dat bij een hogeschool het onderzoek ontbreekt. Voor het onderwijs kun je wellicht toe met een medezeggenschapsraad, omdat de afstemming van onderwijs in programma's relatief gemakkelijk is. Bij het onderzoek weegt de bijdrage van de individuele onderzoeker zwaarder, zodat je bij de vaststelling van onderzoeksprogramma's gebruik moet maken van de deskundigheid in de universiteit. Raadsvoorzitter Florax maakte zich daar enkele weken geleden in deze rubriek zorgen over, en dat kan ik me goed voorstellen."

Een inperking van het medebestuur door de universiteitsraad kan ik me goed voorstellen, vooral als het om budgettaire zaken gaat. Op inhoudelijk gebied moet de universiteit oppassen. Ik denk niet dat een bestuur de inhoudelijke ontwikkelingen in z'n eentje kan bijhouden."

Op de hogescholen functioneert de medezeggenschap over het algemeen goed. De raad heeft, net als Ritzen voorstelt, een instemmingsrecht bij het strategisch plan. Onze bestuursopzet krijgt straks een kleine wijziging, omdat we studierichtingscommissies moeten instellen. Prima, dat kan."

Is de universitaire besluitvorming stroperiger dan bij u?

Op de hogescholen lopen zaken vlotter dan op de universiteiten. We zijn bijvoorbeeld vlugger met de ontwikkeling van nieuwe studieprogramma's, hebben een wat praktischer insteek. Dat heeft te maken met een cultuurverschil: het personeel op de universiteiten is geneigd om het college van bestuur streng op de vingers te kijken. Daardoor neemt het bestuur minder initiatieven, kan er niet genoeg veranderen en ontstaat er stroperige besluitvorming. Al vind ik dat in Wageningen meevallen, hoor. Ik denk dan eerder aan de grote universiteiten. De LUW heeft de afgelopen jaren een aantal duidelijke beslissingen op hoofdlijnen genomen."

Moet er een raad van toezicht komen, die het college controleert?

De hogeschool IJselland is de enige rijkshogeschool in Nederland en werkt van oudsher met een bestuursraad. Die lijkt op de raad van toezicht van minister Ritzen. We hebben daar goede ervaringen mee. In onze bestuursraad zitten mensen uit het werkveld waarin onze afgestudeerden straks terecht komen. Die kijken behoorlijk afstandelijk aan tegen het reilen en zeilen op de hogeschool. Zo gaat het overigens niet op alle hogescholen."

In Wageningen zou zo'n raad van toezicht goed kunnen, mits er mensen uit de agribusiness in zitten en de minister niet alle leden benoemt. Bij ons benoemde de minister eerst ook, maar later kwamen de bestuursleden via cooptatie binnen. Daardoor hou je afstand van de politiek en voorkom je zetbazen. Primair heb je mensen nodig met bestuurlijke kwaliteiten, die ervaring hebben met het leiden van grote organisties."