Nieuws - 1 juni 1995

KLM-prijsvraag leidt tot Venezolaans bezoek aan LUW

KLM-prijsvraag leidt tot Venezolaans bezoek aan LUW

Een beter inzicht in hoogwaardige technologie, zoals ondermeer in Nederland wordt ontwikkeld, is noodzakelijk om te voorkomen dat het traditionele kleine boerenbedrijf in Venezuela onder de voet wordt gelopen. Nu wordt moderne technologie vooral toegepast op grote buitenlandse bedrijven en gaat er minder aandacht uit naar aangepaste vormen van technologie, waardoor de kleine boeren aan het kortste eind trekken. Dit concludeerde een Venezolaanse student die samen met negen andere studenten en docent dr J. Teran van de landbouwuniversiteit van Maracay op 31 mei en 1 juni een bezoek aan Wageningen brachten.

De Venezolanen waren ondermeer te gast bij de vakgroep Ecologische landbouw en vergaapten zich aan proefopstellingen bij de vakgroep Visteelt en visserij. Dit bezoek paste in een snelle kennismaking met de Nederlandse landbouw, waarbij ook veehouders, tuinders en de bloemenveiling op het programma stonden. Allen verbaasden zich over de intensieve produktie en gecontroleerde hygienische produktieomstandigheden. Teran vond het bovendien interessant te zien dat een meer ecologische produktie wel degelijk met hoge produktiecijfers gepaard kan gaan.

De in Nederland woonachtige Venezolaan J. Noriega, zelf werkzaam in de computerbranche, had de aanzet gegeven voor het bezoek. Hij had een tweede prijs gewonnen in een prijsvraag van KLM. Onder de noemer Bridging the world had Noriega een bezoek voorgesteld van twintig Venezolaanse onderzoekers en studenten naar een van 's werelds grootste exporteurs in landbouwprodukten, oftewel Nederland. Dit idee leverde twintig tickets op. De groepsgrootte werd later, wegens hoge programmakosten, ingeperkt tot elf personen. De afdeling Voorlichting van de LUW en het Nederlands agrarisch jongeren kontakt omarmden het idee en verleenden steun.