Nieuws - 14 november 1996

Kijk op de wereld, kijk op Zootechniek

Kijk op de wereld, kijk op Zootechniek

Zaterdagochtend, 2 november. Met een echt weekendgevoel en een kop koffie bij de hand sla ik de krant open. Al snel valt mijn blik op een in het oog springende, kleurrijke advertentie, die een halve pagina beslaat: Kijk op de wereld. Wageningen, meer dan een landbouwuniversiteit. Het is me al snel duidelijk dat het gaat om de voorlichtingsdagen van 23 en 30 november, waarvoor de nieuwsgierige lezer zich op kan geven met bijstaande bon.

De juichende stemming waarin ik bij het zien van deze wervende advertentie verkeer, slaat al snel om in twijfel wanneer ik op het eerste gezicht mijn eigen studierichting niet kan vinden. Met trillende handen neem ik een slok koffie en zoek ik wanhopig naar mijn vertrouwde studierichting Zootechniek. Tot mijn grote ontsteltenis moet ik na enkele minuten mijn zoektocht opgeven en concluderen dat de vijfjarige opleiding Zootechniek niet vermeld staat. Als trouw lid van de onderwijscommissie van studievereniging De veetelers dacht ik op hoogte te zijn van de vele vernieuwingen en veranderingen binnen het onderwijs op de LUW. Nieuw voor mij is echter dat bepaalde richtingen geheel verdwijnen.

Al gauw realiseer ik mij dat er een grote fout in het spel moet zijn. Het is immers duidelijk dat een bloeiende studierichting als Zootechniek, met zo'n tachtig eerstejaars studenten, onmogelijk over het hoofd kan en mag worden gezien. En dan praat ik nog niet eens over de bruisende vereniging van Wageningse Zootechniek-studenten: De veetelers. Het is verbazingwekkend dat de pr-afdeling van de LUW, die professioneel geacht dient te wordt, zelfs bij een eenvoudige advertentie essentiele zaken vergeet. Zeker als ik besef dat Wageningen pretendeert kenniscentrum van Europa te worden, beschouw ik deze affaire als een lachertje. Ik verwacht dat de pr-afdeling van de LUW zich zal inzetten om deze fout te herstellen en zo de derving van het aantal deelnemers aan de voorlichtingsdagen voor de richting Zootechniek te compenseren.

Kijk op de wereld, maar kijk als LUW vooral eerst naar jezelf om dergelijke fouten te gaan voorkomen. Ik sla mijn krant dicht en kleed me aan. M'n koude douche heb al gehad.

Namens studievereniging De veetelers,