Nieuws - 10 oktober 1996

Kennisstad Wageningen brengt LUW, DLO en gemeente samen

Kennisstad Wageningen brengt LUW, DLO en gemeente samen

De stichting Kennisstad Wageningen is op 7 oktober door de scheidend Gelderse commissaris der Koningin, dr J. Terlouw, ten doop gehouden.


Terlouw deed dit tijdens het symposium Wageningen; de ontwikkeling van een kennisstad ter ere van het afscheid van burgemeester mr M. Jager. Jager toonde zich geroerd in zijn dankwoord. Hij is blij dat in zijn ambtsperiode de een-tweetjes tussen gemeentebestuur en verschillende kennisinstellingen zijn samengebracht in de gemeenschappelijke organisatie.

De stichting Kennisstad bestaat uit de LUW, DLO, gemeente Wageningen, provincie Gelderland, de Gelderse ontwikkelingsmaatschappij, Stoas, congrescentrum WICC en de Rabobank. Het moet de commerciele toepassing van wetenschappelijke kennis en de overdracht van kennis naar het bedrijfsleven bevorderen. Ook wil Kennisstad de doorstroming van afgestudeerden en medewerkers van de kennisinstellingen naar het bedrijfsleven verbeteren, en wil het startende kennisintensieve ondernemingen begeleiden. Tenslotte zal een gemeenschappelijke promotie van Wageningen als centrum voor kennisontwikkeling en kennistoepassing uitgewerkt worden.

Wethouder P. Spitteler van Economische zaken en werkgelegenheid noemt als concreet voorbeeld de gemeenschappelijke inspanning die ertoe geleid heeft dat het Wetlands Instituut zich in Wageningen vestigt. Voor dat soort inspanningen is nu een structuur", stelt Spitteler. Stichting Kennisstad zal een projectbureau optuigen dat de activiteiten vanaf 1 januari volgend jaar uitvoert.

Volgens Spitteler is de stichting Kennisstad een poging om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ze moet niet verward worden met het Kenniscentrum, dat vooral een verstrengeling van LUW en DLO moet inhouden. Dat is een meer intern gericht project, terwijl wij met Kennisstad het product Wageningen extern willen profileren. Je moet daarbij ook denken aan het promoten van Wageningen als congresstad."

Prof. dr C.M.J. van Woerkum stelde dat de kennistoerist te kort komt en dat daarom een science center voor voeding, natuur en milieu moet worden opgezet. Dat zoiets in een behoefte voorziet, blijkt uit de permanente expositie van DLO enkele jaren geleden, die ondanks de slechte huisvesting vele bezoekers trok, aldus Van Woerkum. Hij wees erop dat de Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek al in 1980 zo'n permanente expositie bepleitte.

Dr W. Vos van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) trakteerde het publiek op een multimedia show. Hij brak een lans voor de ruimtelijke inbedding van de Wageningse kennisinstellingen in het oude cultuurlandschap aan de rand van Wageningen. Nu is de stadsrand een chaotisch bedrijvenpark", aldus Vos. Hij bepleitte het belang van het rivierlandschap dat door de vele buitenlandse bezoekers als zeer bijzonder wordt ervaren.