Nieuws - 6 juli 1995

Kamernood valt mee

Kamernood valt mee

De Kamerbalie van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) meldt dat het dit jaar minder druk is op de kamermarkt. De Kamerbalie heeft nog zo'n tien kamers binnen en twintig buiten Wageningen in de bak.


Er zijn zelfs verhuurders die na het aanbieden van een kamer nog eens terugbellen om de verhuurprijs te verlagen, aldus C. Versluis van de Kamerbalie.

Bij de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) meldt hoofd Bewonerszaken W.E.A. van Alphen dat begin juli al 219 eerstejaars een huurcontract getekend hebben. In augustus en september moeten zo'n 130 M.Sc.-studenten en buitenlandse kortverblijvers onderdak krijgen. Van Alphen verwacht dat in november alle eerstejaars die geen bijzondere eisen stellen een kamer hebben, mede door het toegenomen vertrek van afgestudeerden van SSHW-kamers.

Overigens heeft de afnemende vraag de SSHW ertoe gebracht al haar complexen onder de loep te nemen, om zo het kamerbestand in te dikken of nieuwe doelgroepen te vinden. Zo wordt onderzocht of de afdelingen op de Bornsesteeg een gemeenschappelijke woonkamer kunnen krijgen. Ook is een aanpassing van de doelgroep voor de Rijnsteeg mogelijk, omdat daar binnenkort een renovatie plaatsvindt. Verder behoort het verandering van de Nobelweg in een logiesgebouw tot de opties.