Nieuws - 31 oktober 1996

Kamer wil geen hogere prestatienorm

Kamer wil geen hogere prestatienorm

De Tweede Kamer voelt weinig voor een verhoging van de prestatienorm naar zeventig procent van de studiepunten. Ook de verhoging van het collegegeld krijgt minister Ritzen niet zonder slag of stoot door de Kamer aanvaard.


Ritzen wil dat studenten vanaf september 1997 in hun eerste jaar ten minste zeventig procent van hun studiepunten halen. Nu is dat nog vijftig procent. Wie die norm niet haalt, moet zijn studiefinanciering terugbetalen; van degenen die wel de vereiste punten halen, wordt de lening omgezet in een beurs.

Bij de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer bleek deze week dat de VVD het meest principieel is: een student moet in het eerste jaar een fout kunnen maken.

Met PvdA en CDA valt voor latere jaren wel te praten over een hogere prestatienorm, maar eerst moeten kwaliteit en studeerbaarheid van het hoger onderwijs verbeterd zijn. Universiteiten en hogescholen hebben weliswaar plannen opgesteld om het onderwijs te verbeteren - Ritzen heeft daarvoor ook geld gegeven - maar van kwaliteitsverhoging is nog geen sprake. D66 denkt komend voorjaar te kunnen beoordelen of de plannen echt tot verbetering leiden. Als dat zo is, mag de prestatienorm in september 1997 omhoog.

De grote fracties aarzelen ook over de verhoging van het collegegeld in drie stappen van 2250 gulden in 1995/1996 naar 2750 gulden in 1998/1999. De Kamer moet nu beslissen over de tweede stap, van 2400 naar 2575 gulden per september 1997. Er is verschil van mening over de vraag of het collegegeld omhoog kan nu blijkt dat de kwaliteit alleen nog maar op papier is verbeterd. Alleen de VVD vindt dat universiteiten en hogescholen hebben gedaan wat van hen verwacht mocht worden en steunt de collegegeldverhoging. D66 heeft vraagtekens en het CDA liet weten dat de verhoging eigenlijk niet kan.

Dat vindt ook de PvdA, maar zij heeft er geen gat in de begroting voor over en wil daarom een commissie, onder leiding van studenten, die de voortgang beoordeelt van de projecten bij universiteiten en hogescholen om het onderwijs te verbeteren. Als het oordeel negatief uitpakt moet de betreffende universiteit of hogeschool het projectgeld teruggeven aan Ritzen.