Nieuws - 10 oktober 1996

Kamer verwerpt compromis PvdA en VVD

Kamer verwerpt compromis PvdA en VVD

Alle voorstellen om iets te regelen over de student als lid van het faculteitsbestuur zijn deze week door de Tweede Kamer weggestemd. De motie waarin PvdA en VVD de universiteiten opriepen om studenten en personeel te betrekken bij hun bestuur, kreeg geen steun van andere partijen en werd dus verworpen.

De Kamer stemde dinsdag over de Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie (MUB), een wetsvoorstel van minister Ritzen. Deze wet ontneemt de gekozen faculteits- en universiteitsraad een deel van hun bevoegdheden en geeft besturen meer macht.

De afgelopen weken spitste de discussie in de Kamer zich toe op de vraag of een student lid moet kunnen worden van het faculteitsbestuur. De coalitie was daarover heftig verdeeld. D66 vond dat faculteitsbesturen verplicht moeten worden een student op te nemen, de PvdA wilde vastleggen dat het kan, maar de VVD was mordicus tegen beide voorstellen.

D66 zwichtte echter voor de druk van minister Ritzen, die het D66-voorstel onaanvaardbaar had genoemd. En de PvdA moest wijken voor de VVD; die had gedreigd de hele wet weg te stemmen als de PvdA haar zin doorzette. De motie over betrokkenheid van studenten en personeel moest de pijn voor de PvdA verzachten. Maar die kreeg onvoldoende steun. Volgende week wordt nog over de gehele wet gestemd. Die zal dan waarschijnlijk worden aangenomen.