Nieuws - 19 januari 1995

Junushoffbestuur moet opstappen

Junushoffbestuur moet opstappen

Het bestuur van schouwburg Junushoff stelt haar zetels ter beschikking, omdat de gemeente het tekort over de exploitatie van 1994 niet voor haar rekening wil nemen. De gemeente had het bestuur voor de keuze gesteld het probleem van het tekort op te lossen of te vertrekken. Voorzitter drs M.F. Koeman: Het exploitatietekort ligt hoger dan andere jaren, 800.000 gulden. Terwijl de subsidie van de gemeente 4,5 ton is. Andere jaren lag het uiteindelijke tekort waarvoor de gemeente apart bijsprong lager. Niet 3,5 ton, maar 1,5 tot 2 ton; dat komt omdat veel lucratieve horeca-verhuringen niet geboekt werden door opdrachtgevers, omdat zij ervan uit gingen dat Junushoff verbouwd zou worden." Overigens, de subsidie die de gemeente aan Junushoff nieuwe stijl wil geven, is naar zeven ton opgetrokken.

Koeman wil zelf de conclusie niet trekken dat de gemeente het tekort gebruikt om het bestuur weg te krijgen. Een bestuur dat de nieuwbouwplannen voor schouwburg annex bioscoop nooit van harte steunde. Het wachten is nu op nieuwe bestuursleden die door de gemeente worden aangezocht. Voor Koeman staan de belangen van het personeel voorop. Het personeel verkeert nu al drie jaar in onzekerheid, mede omdat er nog steeds geen afdoend sociaal plan is. Ook over de voortgang van de plannen tot nieuwbouw tast Koeman al maanden in het duister.

Cultuur-wethouder H. Blankestijn zegt nog deze maand naar buiten te komen met mededelingen over de voortgang.