Nieuws - 9 februari 1995

Junushoff eind 1996 af

Junushoff eind 1996 af

Een vernieuwde Junushoff met een nieuwe entree, een kleine theaterzaal en verbeterde (akoestiek in de) grote zaal zal over anderhalf jaar af zijn. Nieuwbouw voor een bioscoop door G. Kuipers zal tegen de vernieuwde schouwburg ten allen tijde mogelijk blijven. Kuipers heeft volgens hem nog een tot twee maanden de tijd om mee te doen. Kuipers haakte onlangs af, omdat hij de exploitatie van theater en bioscoop niet haalbaar acht. Hij wil eind dit jaar een uitbreiding van doeken en stoelen bereikt hebben. Cultuurwethouder H. Blankestijn denkt dat samenwerking tussen Kuipers en Junushoff voor het vertonen van films, weer beter mogelijk wordt met het nieuwe bestuur dat binnenkort aantreedt. Blankestijn betreurt het afhaken van Kuipers en de meerwaarde van film en theater onder een dak. Van Kuipers en zijn elan werd veel verwacht bij het management van het beoogde multi-functionele centrum. Blankestijn oppert dat ook andere activiteiten naast een vernieuwde schouwburg mogelijk zijn.