Nieuws - 2 februari 1995

Jansen en Janssen Academie-onderzoekers

Jansen en Janssen Academie-onderzoekers

Bij de vakgroep Plantenfysiologie wordt dr ir M.A.K. Jansen voor een periode van drie jaar aangesteld als Akademie-onderzoeker. De onderzoeker is gepromoveerd bij de vakgroep en werkte de afgelopen jaren als post doc in Engeland. Het onderzoek behelst de invloed van de verdunning van de ozonlaag op de fotosynthese bij planten en algen.

Bij de vakgroep Levensmiddelentechnologie gaat dr ir ing. A.E.M. Janssen aan de slag. Ook zij heeft een post doc aanstelling in Engeland achter de rug, maar was al tijdelijk aangesteld bij de vakgroep in afwachting van de beslissing van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Janssen zal zich werpen op de enzymatische synthese van koolhydraten. Enzymen werken gerichter en efficienter dan chemische katalysatoren. In het project wordt ook gezocht naar ontwerpen van reactoren om de processen op grote schaal te kunnen laten verlopen. Aan bepaalde typen koolhydraten worden gunstige effecten op de gezondheid toegeschreven.

In totaal heeft de KNAW 32 van de 99 aanvragen gehonoreerd. Janssen is de enige vrouw in de categorie technische wetenschappen. Zeven van de toegekende post doc plaatsen worden bezet door vrouwen. Het is de negende ronde voor Akademie onderzoekers en er werken nu circa 200 post docs op deze projecten. Het gaat om een bedrag van negentien miljoen gulden.