Nieuws - 31 augustus 1995

ISO dagvaardt Ritzen en IBG

ISO dagvaardt Ritzen en IBG

Minister Ritzen van Onderwijs en de Informatie Beheer Groep (IBG) moeten op 7 september voor de rechter verschijnen. Inzet van het kort geding, aangespannen door het Interuniversitair Studenten Overleg (ISO), is het niet doorgaan van de studiepunten-spaarregeling, die op 1 september van kracht had moeten worden.

De eerder door Ritzen toegezegde spaarregeling zou het voor studenten die meer dan tachtig procent van de studiepunten halen, mogelijk maken punten te sparen voor het volgend studiejaar. Studenten die meer dan honderd procent van de studiepunten halen, zouden het overschot kunnen terughevelen naar eerdere studiejaren. Studenten die de prestatienorm van vijftig procent niet halen, moeten de studiefinanciering over het betreffende jaar terugbetalen.

De spaarregeling zou studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om een vrijwillige stage te doorlopen, waarmee ze geen studiepunten verdienen. Die punten zouden ze dan het jaar ervoor of erna kunnen verdienen.

Onlangs liet Ritzen weten de spaarregeling niet meer nodig te vinden, omdat de prestatienorm toch niet naar zeventig procent wordt verhoogd. Volgens het ISO was deze verhoging helemaal niet aan de orde toen de spaarregeling werd toegezegd en hebben studenten op basis van de toezegging een gerechtvaardigde verwachting gekregen dat er een spaarregeling zou komen."