Nieuws - 14 maart 1996

ISO constateert tekort aan studiebegeleiding

ISO constateert tekort aan studiebegeleiding

De problemen van een kwart van de studenten worden niet adequaat behandeld door studiebegeleiders. Dit blijkt uit een onderzoek van het Interstedelijk StudentenOverleg (ISO).


De studentenbond heeft zestienhonderd studenten en ongeveer honderdvijftig studiebegeleiders uit hbo en wo ondervraagd. Ongeveer veertig procent van de wo-studenten bleek zijn studiebegeleider niet te kennen. In Wageningen kent zo'n 45 procent van de studenten de mogelijkheden voor studiebegeleiding niet.

In 23 procent van de gevallen bleek de studiebegeleider niet in staat studenten adequaat hulp te bieden. Zo waren ze onvoldoende op de hoogte van doorverwijsmogelijkheden, bijvoorbeeld naar studentenpsycholoog of Riagg. Ook van zaken als examenregelingen, het studiepuntensysteem en de studiefinanciering zou de studie-adviseur te weinig weten.

De enquete is in Wageningen is uitgevoerd door de Christen Studentenfractie (CSF).

De onbekendheid van de studiebegeleiding onder LUW-studenten is opvallend, vindt CSF-student T. Gaasbeek, want op andere punten scoort de LUW wel goed. Zo telt de LUW gemiddeld tachtig studenten per begeleider. Op andere universiteiten is dat gemiddeld zeshonderd. De LUW probeert bovendien sinds twee jaar de begeleiding door studiecoordinatoren te professionaliseren. Volgens Gaasbeek loopt Wageningen hiermee voorop.

Een zwak punt van de Wageningse begeleiders blijkt de kennis van het curriculum. Een derde van de studenten, die aangaven dit belangrijk te vinden, is hier ontevreden over. Volgens Gaasbeek is dit wellicht het gevolg van het feit dat de curricula in Wageningen heel breed zijn. Ook klagen studenten dat ze niet goed weten wat ze van de studiecoordinator kunnen verwachten.

Positief zijn de LUW-studenten over de kennis van de begeleider op het gebied van beroepsmogelijkheden, de hulp bij het regelen van buitenlandse stages en de aandacht die de begeleider heeft voor aard en achtergrond van problemen. De Wageningse begeleider is bovendien goed op de hoogte van de examenregelingen en weet studenten met speciale problemen goed door te verwijzen.