Nieuws - 7 november 1996

Inleiding programmeren

Inleiding programmeren

Het Vak

 • A150-001
 • Verplicht voor propedeuse L- en T-richtingen
 • Twee studiepunten
 • Tien tot twaalf docenten onder coordinatie van drs M.R. Kramer

  Je krijgt niet echt les, je maakt op een vast tijdstip opdrachten. Als je vragen hebt, kun je terecht bij de twee mensen die daar rondlopen. Er wordt te weinig uitgelegd en als er problemen zijn, is men vaak niet in staat het op te lossen. Het examen is niet goed gemaakt.

  Tips: Oude tentamens zijn belangrijk, vooral omdat in de tentamens hele andere dingen gevraagd worden dan bij de opdrachten die je tijdens het practicum krijgt. Het boek is erg belangrijk maar moeilijk te begrijpen. Begrippen kun je beter uit een ander Nederlandstalig boek halen. Bereid de practica goed voor, anders kun je de opdrachten niet maken.

  Het verbaast Kramer dat de studenten vinden dat ze geen echte les krijgen. Het eerste kwart van elke practicumbijeenkomst bestaat uit het bespreken van de bestudeerde stof uit het boek. Kramer: Ik beschouw dat als lesgeven. Het komt alleen niet in de plaats van voorbereiding thuis. Als ik vraag wie er problemen heeft met de stof, doet in eerste instantie niemand zijn mond open, maar met wat doorvragen blijken er wel degelijk problemen te zijn. In de loop van het trimester gaat het wel steeds beter, omdat studenten in de gaten krijgen dat ze dan ook de rest van het practicum beter begrijpen. Overigens is het voor mij moeilijk om alle opmerkingen in de evaluatie van studenten goed te plaatsen, omdat het vak door zoveel docenten wordt verzorgd. Hoewel we het zoveel mogelijk stroomlijnen, heeft elke docent zijn eigen manier van werken."

  Het is zeker niet onze bedoeling om andere tentamenvragen te stellen dan op het practicum. Misschien scheelt het dat het practicum met een computer gaat en het tentamen schriftelijk is. We zullen daar meer mee oefenen tijdens het practicum. Het is onze taak om de studenten te leren hoe je een programma opzet. Hoewel ze dat met een computer moeten oefenen, kun je via een schriftelijk examen toetsen of ze begrepen hebben waar het om gaat. We zijn bezig met het produceren van een Nederlandse samenvatting bij het Engelse boek waarin de belangrijkste begrippen nog eens extra worden uitgelegd."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.