Nieuws - 3 oktober 1996

Inleiding Meteorologie

Inleiding Meteorologie

Het Vak

 • K500-003
 • Verplicht voor propedeuse L50
 • Drie studiepunten
 • Docent: dr L.J.M. Kroon

  Het dictaat wordt per hoofdstuk behandeld en verduidelijkt met sheets, het bord en dia's. Weerpraatje voor het college. Er is weinig tijd om de uitgedeelde opgaven te bespreken. De collegezaal is erg muf, je wordt er moe terwijl je wel wilt opletten.

  Het practicum is niet moeilijk en telt ook bijna niet mee. Heel goede en enthousiaste docent die soms wat schools is.

  Tips: colleges volgen, opgaven oefenen en stof bijhouden.

  Kroon kan zich wel voorstellen dat de studenten hem af en toe wat schools vinden. Het is maar wat je daaronder verstaat. Misschien komt het doordat ik jaren voor een middelbareschoolklas heb gestaan. Ik wil inderdaad dat ze opletten tijdens college en ik accepteer geen herrie in de zaal. Dat kun je schools noemen."

  Het practicum telt meer mee dan ze denken. Ik gebruik het voor de afronding van cijfers. Dan kan een zeven opeens een acht worden of, nog belangrijker, een vijf opeens een zes."

  Het is volgens de docent niet zo dat alle examenvragen in de oefenopgaven staan. Er kan er wel eens een tussen zitten, maar het examen is zeker geen kopie van het dictaat. Het is een inleidend vak en dan heb je wel eens studenten die niet zo goed zijn in het vak maar er wel heel hard aan werken. Die hebben er misschien voordeel bij dat er een examenvraag uit de oefenopgaven komt."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.