Nieuws - 8 oktober 1998

Iedereen wil mooier en groter zijn dan de ander

Iedereen wil mooier en groter zijn dan de ander

Iedereen wil mooier en groter zijn dan de ander
Studiebeurs 1998
Ruim zestigduizend scholieren en schoolverlaters trokken van 1 tot 3 oktober naar de Landelijke Studiebeurs in Utrecht. Na betaling van tien gulden entreegeld zwierven de 17- en 18-jarige jongeren al hamsterend rond tussen het overweldigende aanbod van informatie over onderwijs in binnen- en buitenland. Maar als je concrete informatie over een studierichting wilt, schepen ze je af met een telefoonnummer, klaagt een dolende scholiere
Alle Nederlandse universiteiten en vrijwel alle hogescholen zijn aanwezig. Doordat de beurs ruimer is opgezet dan vorige jaren, is er genoeg plek voor het toegenomen aantal stands en voor het grotere buitenlandgedeelte. Waar de Postbank de aankomend studenten met rugzakken en single-cd's lokt, paaien de verschillende onderwijsinstellingen de jongeren met buttons, pennen en vooral veel informatie
Helemaal achter in de hal draait de kenmerkende Wageningse W hoog in de lucht om haar as. Jongeren staren gebiologeerd naar de glazen doos met sprinkhanen, doen een bacterietest of vullen gegevens in bij de eetmeter. Voor de popcornautomaat staat een rij. Het is de vraag of deze stand er volgend jaar weer staat. Het wordt steeds duurder om aan de beurs deel te nemen. AROMedia, de organisator van het evenement, verhoogt jaarlijks de prijzen per vierkante meter
Meijke van Herwijnen, afdeling Studievoorlichting en PR, vindt dat de baten van de Studiebeurs tegen de kosten opwegen. In drie dagen tijd hebben we met dertienhonderd bezoekers een gesprek gevoerd. Dan praat ik niet eens over diegenen die alleen een brochure meenemen. Van Herwijnen erkent wel dat de gestegen kosten tot nadenken aanzetten. Onze afdeling heeft een beperkt budget en deze beurs kost al gauw enkele duizenden guldens. We bekijken de deelname van jaar tot jaar en discussieren ook over onze aanwezigheid op de regionale beurzen.
Niet alleen de LUW maakt zich zorgen over de gestegen prijzen. Ook Rudi Korthuis, voorlichter van de Nijmeegse universiteit, voelt de dreiging. AROMedia is een commerciele organisatie die het alleenrecht over deze beurs heeft. De universiteiten moeten de organisatie kritisch volgen en een blok vormen als het te gortig wordt. Korthuis beschuldigt niet alleen AROMedia. De grootste kosten van de stand zitten niet in het vloeroppervlak, maar in wat de standhouder erop zet. Er is een race gaande tussen de universiteiten. Iedereen wil mooier, groter zijn dan de ander.
Martin Althof, voorlichter van de Groningse universiteit, is het daarmee eens. Het kost nu ongeveer dertigduizend gulden om drie dagen op deze beurs te staan. Dat is veel. Hoewel de organisatie professioneler is geworden, moet het niet gekker worden.
Hogeschool Diedenoort heeft aan de beurs driehonderd adressen van potentiele studenten overgehouden. Ook binnen Diedenoort vraagt Voorlichting zich af of de kosten van het evenement de baten nog wel dekken, maar vooralsnog is het budget toereikend
AROMedia wijst met een beschuldigende vinger naar de Jaarbeurs. Deze verhoogt de kosten elk jaar met vijf procent en berekent dat door aan de uitvoerende organisaties. Daarnaast hebben we dit jaar een actiever publiciteitsbeleid gevoerd, waardoor er een groter publiek kwam, wat weer in het voordeel van de standhouders is geweest, zo meent voorlichter Karen Knottenbelt