Nieuws - 29 juni 1995

IBN-DLO brengt zee-ecotopen in kaart

IBN-DLO brengt zee-ecotopen in kaart

Het Instituut voor Bos- en Natuurbeheer (IBN-DLO) gaat de biotopen van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee en de zoute Deltawateren karteren. Dat moet uiteindelijk leiden tot een kaart waarop de verschillende aquatische ecotopen, zoals zeegrasvelden, mosselbanken en zandbanken, te zien zijn. Volgens prof. dr W.J. Wolff, IBN-projectleider en hoogleraar bij de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie, kan deze kaart in de toekomst als basismateriaal dienen voor de planning van projecten. Wie bijvoorbeeld ergens zand wil gaan winnen, kan op deze kaart zien waar het wel en waar niet kan." Volgens Wolff is voldoende materiaal over mossels, vissen en sedimenten beschikbaar om een kaart te maken. Een proef in de Westerschelde vormt een soort vinger aan de pols. Hier worden de aannames geverifieerd over het effect van bijvoorbeeld de stroomsnelheid op de vorming van mosselbanken. De deelnemers aan het project zijn het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek,
het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Waterloopkundig Laboratorium. De afdeling Aquatische Ecologie van IBN-DLO coordineert het project en de overheid betaalt.