Nieuws - 23 maart 1995

Hulp op de vrije markt

Hulp op de vrije markt

Als de macro-economische context niet deugt, mislukt een project" zo kopt het WUB nr 10, met een citaat van prof Kuyvenhoven. Volgens de prof heeft het geen zin hulp te geven aan landen waar de wisselkoers en inflatie niet deugen. De hopeloze landen zou je gewoon moeten laten zitten. Dit gaat volgens ons voorbij aan het feit dat je hulp kan geven die niet via de, slecht functionerende, overheid verloopt. NGO's kunnen de bevolking direct helpen op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkeling van zelfvoorzienende landbouw en lokale economie. Het slagen van deze hulp is niet uitsluitend afhankelijk van makro-economische context. Het stimuleren van ontwikkeling aan de basis zal de bevolking politiek weerbaar maken en zo de mogelijkheid bieden om aan democratisering te werken. Geef je deze hulp niet, dan belandt het land juist in een neerwaartse spiraal van chaos, corruptie en armoede en een slecht functionerende overheid.

In het debat stelt de prof verder dat handelsliberalisatie van de Europese Unie voor ontwikkelingslanden meer oplevert dan hulp. Dit klopt volgens ons wel ten dele, maar is het niet heel kortzichtig om te denken dat de EU haar markt zal opengooien? Het is zeer in de mode om te roepen dat de vrije markt alle problemen zal oplossen. De profeten van de vrije markt verzwijgen daarbij wat de gevolgen van een vrije markt zijn voor Nederlandse bedrijven en hun werknemers. Deze profiteren van protectie en directe en indirecte overheidssteun (goedkoop gas voor tuinders). Afschaffen van het import-verbod op bewerkte goederen (bv gebrande koffie) zal gunstig kunnen zijn voor arme landen, maar ongunstig voor Nederlandse bedrijven. Een echt vrije markt zal er dus voorlopig niet komen, en Kuyenhoven stelt zelf al dat handel de armste landen niet helpt. Er zal daarom, naast streven naar handelsliberalisatie, wel ontwikkelingshulp gegeven moeten worden, ook in landen met slechte overheden.

Namens het Imperialisme Kollektief