Nieuws - 12 januari 1995

Herijking ontwikkelingssamenwerking blijkt moeizaam proces

Herijking ontwikkelingssamenwerking blijkt moeizaam proces

Het doorlichten van de departementen van de ministers Pronk, Voorhoeve en Van Mierlo voor een betere onderlinge afstemming, verloopt moeizaam. De ambtenaren van de drie ministeries werken er wel aan, maar houden de kaarten tegen de borst gedrukt", aldus een woordvoerder van Ontwikkelingssamenwerking.

Het instituut Clingendael houdt op 21 januari, op verzoek van de bewindslieden, een seminar achter gesloten deuren. Van Mierlo, die de operatie leidt bedong in het kamerdebat van 30 november uitstel van de rapportage tot de presentatie van de nieuwe begroting in september 1995.

Minister Pronk fungeerde aanvankelijk als aanjager voor de operatie. In zijn nota Een wereld in geschil constateerde hij dat de genoemde ministeries in elkaars vaarwater terecht komen door de betrokkenheid bij VN-vredesoperaties. Toen tijdens de kabinetsformatie geen compromis mogelijk bleek over verdeling van de middelen, introduceerde het kabinet de herijkingsoperatie.

Volgens drs M.D.A. Timmerman van de NAR, de Nationale adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, speelt Pronk hoog spel. Hij heeft zijn ambtenaren gelast alle evaluatierapporten uit de periode 1983-1994 te analyseren, teneinde de kwaliteit van de hulp te duiden. Pakken de conclusies negatief uit dan neemt de druk op zijn budget verder toe.

Voorhoeve heeft zijn eerste analyses al afgerond, meldt de NAR-secretaris. Defensie concludeert meer geld nodig te hebben en legt daarmee een claim op de nog niet toegewezen vierhonderd miljoen gulden uit de pot Internationale Samenwerking. Hierop had ook Pronk zijn oog laten vallen, aldus Timmerman.