Nieuws - 25 januari 1996

Helmgroei

Helmgroei

Promoties

Natuurontwikkelaars - voorstanders van dynamiek in de duinen - en duinbeheerders - die de veiligheid van de kust bewaken - hoeven voortaan niet meer tegenover elkaar te staan. Een grotere dynamiek in de duinen vergroot namelijk de overleving van helmgras. De stevigheid van de duinen blijft dus behouden. Dit blijkt uit het proefschrift van dr ir P.C.E. de Rooij-van der Goes, die op 7 februari promoveert bij prof. dr L. Brussaard van de vakgroep Terrestrische oecologie en natuurbeheer en prof. dr ir J.W. Woldendorp van de Rijksuniversiteit Groningen.

Helmgras is in staat zand vast te leggen in de duinen. De vitaliteit van helmgras neemt echter af naarmate de plant verder landinwaarts staat. Deze verminderde vitaliteit werd toegeschreven aan beperking van voedingsstoffen, concurrentie met andere planten of een fysiologische veroudering van planten. Maar recent is ontdekt dat nematoden en schimmels de oorzaak zijn. Als de plant verder landinwaarts staat, heeft helmgras relatief meer last van deze ziekten. De Rooij-van der Goes onderzocht hoe te voorkomen valt dat schimmels en nematoden een kans krijgen. Zij ontdekte dat helmgras door een zandverstuiving kan ontsnappen aan de schadelijke bodemorganismen. Tijdens de zandverstuiving worden de nematoden waarschijnlijk kapot gewreven tussen de zandkorrels of uit het zand geblazen. De schimmels verminderen in dichtheid.

Het seizoen waarin overstuiving plaatsvindt is een belangrijke factor. In het najaar krijgt helmgras door zijn vroege groei een grote voorsprong op de bodemziekten. In het voorjaar en de zomer kunnen schimmels en nematoden direct naar boven kruipen om de plant te belagen. Beheersmaatregelen die zijn gericht op dynamische duinen zullen de vitaliteit van de het helmgras verbeteren en tegelijkertijd de stevigheid van de duinen behouden.