Nieuws - 22 juni 1995

Helft vakken komt beter uit tweede evaluatie

Helft vakken komt beter uit tweede evaluatie

De onderwijsevaluatie helpt. Dat concludeert ir G. Muggen, medewerker Onderzoeks- en onderwijsbeleid, na de verwerking van de in april gehouden onderwijsevaluatie. Toen zijn 64 vakken, waarbij in 1994 een of meer knelpunten waren gesignaleerd, opnieuw geevalueerd. Inmiddels heeft 44 procent van die vakken geen knelpunten meer. Bovendien is het gemiddelde aantal knelpunten bij de nieuwe evaluatie teruggelopen van 2,2 naar 1,0.

Niet alleen bij de knelpuntvakken van vorig jaar pakte de evaluatie beter uit. De uitslag was over de hele linie gunstiger. Vorig jaar april werd bij 59 procent van de vakken uit het tweede trimester een of meer attentiewaarden overschreden. Nu was dat bij 49 procent het geval.

Toch lijkt het zorgelijk dat bij bijna de helft van de vakken iets mis is. Muggen nuanceert: Als een vak op een vraag slecht scoort hoeft dat nog geen knelpuntvak te zijn." Vakken die over de hele linie slecht scoren, zijn volgens Muggen uitzonderlijk. Dat zijn er maar een of twee."

De resultaten van de Muggentest gaan naar de vakgroep die het vak verzorgt en de betrokken richtingsonderwijscommissies (roc's). Het is de bedoeling dat de roc's met de vakgroepen gaan praten over knelpuntvakken. Het vrijblijvende karakter van deze gesprekken is soms een probleem. Pas nog weigerde een aantal vakgroepen een roc te woord te staan", weet secretaris J.A. Den Dulk van de vaste commissie onderwijs. Het probleem is dat degene die de controle uitoefent geen macht heeft." Den Dulk hoopt dat dit verbetert als onderwijsinstituten het geld voor onderwijs verdelen over de vakgroepen.

De commissie gaat binnenkort met alle roc's praten. Daarbij komt ook de Muggentest aan de orde.