Nieuws - 21 september 1995

Heijman

Heijman

Het ministerie van Vrom roemt op Prinsjesdag de potenties van de Econologie om economie en natuur meer met elkaar in balans te brengen.

Wie heeft dat nou weer verzonnen? Mevrouw De Boer...nou ja zeg. Ik heb er nog nooit van gehoord en ik denk ook dat geen enkele milieu-econoom er ooit van heeft gehoord. Wat moet ik daar nu weer mee? Kijk, zowel het woord economie als het woord ecologie komen van het Griekse oikos. Dat betekent dus huishouden. Dus beide gaan over het huishouden, met dat verschil dat de ene term specifiek is bedoeld voor het menselijk huishouden en de ander voor de natuur. Het lijkt me taalkundig al een monstrum om die twee termen te combineren.

Bovendien komen de termen -logie en -nomie ook allebei uit het Grieks en betekenen ze allebei kennen of weten. Deze samentrekking is dus iets verschrikkelijks. Ik zag liever dat ze bij Vrom hun energie staken in het formuleren van een nieuw, goed milieubeleid dan dat ze nieuwe, verwarrende termen verzinnen. Denken ze echt de zaak te verhelderen met die nieuwe term? Legt het nieuwe relaties? Nee toch. Er is al zoiets als milieu-economie en die tak van de economie houdt zich nadrukkelijk bezig met het bestuderen van de diverse relaties. Dat lijkt me voldoende. Het ministerie had er iets beter over moeten nadenken en voorzichtiger met de nieuwe term moeten omspringen. We zitten absoluut niet te wachten op iets nieuws.

Dit is echt vreselijk. Laat ik het daar maar bij laten..."