Nieuws - 12 oktober 1995

Gunstig milieurapport voor kunstijsbaan

Gunstig milieurapport voor kunstijsbaan

IJsverenigingen uit Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal hebben de eerste hobbel genomen op weg naar een kunstijsbaan op de Wageningse Berg. Na enkele maanden studie kon de voorzitter van de Wageningse schaatstrainingsgroep ir L. Oldenkamp een positief rapport over de milieuaspecten overhandigen aan wethouder H. Blankestijn.


De gemeente vreesde dat de ijsbaan veel energie zou verbruiken en geluid-, licht- en verkeershinder zou veroorzaken. De initiatiefnemers berekenden dat de verkeersintensiteit met slechts drie procent toeneemt. In absolute aantallen gaat het om negenhonderd voertuigen extra op de dertigduizend die de Ritzema Bosweg elk etmaal passeren ter hoogte van het stadion. Parkeren kan op eigen terrein en zal dus geen overlast veroorzaken in de buurt. Overigens meent Oldenkamp dat veel schaatsende Wageningers gewoon op de fiets zullen komen. Streekvervoerder Midnet bekijkt hoe de recreatieve schaatsers uit de regio per openbaar vervoer naar Wageningen zijn te brengen.

Voor de beteugeling van het geluid was een overkapping van de ijsbaan voorgesteld, maar volgens de initiatiefnemers is dat met een optimale geluidsinstallatie en beheersmaatregelen in de avonduren niet nodig. Licht zal ook niet tot hinder leiden omdat de verlichting van de ijsbaan laag wordt aangebracht.

Het energieverbruik zal een factor anderhalf a twee onder het niveau van andere ijsbanen liggen. Onderzocht wordt nog hoe restwarmte van de koelmachines gebruikt kan worden. Opslaan in de bodem is erg duur. Andere mogelijkheden zijn afzet aan bijvoorbeeld het AMEV-cursuscentrum of serviceflat Belmonte, of hergebruik in samenwerking met papierfabriek Parenco.

April volgend jaar moeten de initiatiefnemers het geld voor de baan bijeen hebben. Waarschijnlijk geeft de provincie Gelderland een forse bijdrage. Misschien zullen landelijke sportkoepels een half miljoen bijgedragen. Maar daar staan waarschijnlijk eisen tegenover, zoals de bouw van een overkapping a vier miljoen gulden. De bouw van een overkapping maakt evenementen in het stadion mogelijk, maar dan moeten de partijen die evenementen willen, waaronder de LUW, bijdragen in de benodigde voorzieningen.