Nieuws - 17 april 1997

Grondslagen van landbouwmechanisatiesystemen

Grondslagen van landbouwmechanisatiesystemen

Grondslagen van landbouwmechanisatiesystemen
Het Vak
 • Derde trimester 1995-1996
 • A550-404
 • Aantal respondenten: zestien
 • Attentiewaarde overschreden voor: tijdsbesteding en aansluiting van het examen op de stof
 • Aandachtspunt: schriftelijk studiemateriaal
 • Docent: dr ir Daan Goense
  Grondslagen van landbouwmechanisatiesystemen is een verplicht vak voor studenten Landbouwtechniek. Het werd vorig collegejaar gegeven in het derde trimester en is dit jaar verzorgd in het tweede
  De tijdsbesteding van de studenten is dit jaar niet veel veranderd, zegt docent dr ir Daan Goense. Volgend jaar wordt het vak wel minder zwaar. Dan gaat het onderdeel Energieverbruik naar het vak Grondslagen van landbouwwerktuigkunde. We konden dat dit jaar nog niet doen, omdat dan een hele lichting studenten dat onderdeel zou moeten missen. Wel is dit jaar het onderdeel Fysische kanten van droogprocessen niet verplicht voor het examen.
  Dat het dictaat niet duidelijk was, kan kloppen. Er zaten vorig jaar een fors aantal fouten in het dictaat en studenten moesten dus een hele lijst van errata naast het dictaat houden bij het studeren. Dit jaar waren de dictaten herzien en waren alle fouten er uitgehaald. Een ander probleem zou kunnen zijn dat het dictaat in het Engels is. Het vak wordt namelijk ook gegeven voor MSc-studenten. Ik kan me voorstellen dat dat voor studenten een extra probleem is bij een abstract vak.
  Ik ben het niet eens met de kritiek dat het tentamen niet zou aansluiten op de behandelde stof. Het examen is nogal pittig en ik denk dat studenten daarom invullen dat het niet aansluit. De opzet van het examen is al jaren hetzelfde: vijf vragen over de behandelde theorie en twee rekenopgaven. Vooral de laatste rekenopgave is vaak moeilijk. Ik vraag van studenten dat ze allerlei elementen uit de stof kunnen combineren en geef vaak ook meer gegevens dan noodzakelijk. Studenten vinden dat moeilijk, maar ik denk wel dat ik dat van ze mag vragen.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt
  De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent