Nieuws - 5 september 1996

Geslachtsbepaling zorgt voor meer kleine gezinnen

Geslachtsbepaling zorgt voor meer kleine gezinnen

De mogelijkheid dat ouders tevoren het geslacht van hun kinderen bepalen, zal leiden tot een toename van het aantal huishoudens met een of twee kinderen en een afname van huishoudens met drie of meer kinderen. Toch neemt daardoor het aantal geboortes in Nederland niet af. Dat zijn enkele conclusies uit het proefschrift Intrahousehold Allocation of Resources; a Microeconometric Analysis, waarop Simone Dobbelsteen op 6 september hoopt te promoveren bij voormalig hoogleraar dr P. Kooreman van de vakgroep Huishoudstudies.

Dobbelsteen onderzocht onder andere of jongens en meisjes binnen een gezin een verschillende behandeling krijgen en of Nederlandse ouders een voorkeur hebben voor kinderen van een bepaald geslacht. Uit haar analyse blijkt dat ouders met twee zonen of twee dochters een grotere waarschijnlijkheid hebben om een derde kind te krijgen dan ouders die een zoon en een dochter hebben. Dit duidt volgens Dobbelsteen op een voorkeur voor minstens een kind van elk geslacht. Daarnaast blijkt uit analyse van sterilisatie-beslissingen dat paren met een zoon en een dochter een grotere waarschijnlijkheid hebben zich te laten steriliseren.

Dobbelsteen specificeerde een vruchtbaarheidsmodel waarmee de voorkeuren van ouders voor aantal en geslacht van hun kinderen expliciet kunnen worden bestudeerd. Ze concludeert dat de mogelijkheid van geslachtsbepaling zou leiden tot een toename van het aantal huishoudens met een of twee kinderen en een afname van het aantal huishoudens met drie of meer kinderen. Dit leidt echter niet tot een afname van het totale aantal geboortes. Dobbelsteen: Sommige gezinnen met een kind zullen, indien het geslacht van het tweede kind van tevoren kan worden bepaald, eerder kiezen voor een tweede kind. Door dit tegengestelde effect zal geslachtsbepaling in Nederland niet tot een afname leiden, en ook niet tot een schevere bevolkingspiramide, zoals na het openen van de eerste Gender Clinic in Nederland vorig jaar werd gesuggereerd."