Nieuws - 9 november 1995

Gemeente tobt met afvalberg

Gemeente tobt met afvalberg

De gemeente Wageningen ziet nauwelijks nog mogelijkheden de Wageningse afvalberg en de groei ervan te verminderen.


De afgelopen jaren groeide de hoeveelheid afval jaarlijks met gemiddeld zeven procent naar zo'n vijftien miljoen kilo in 1994. Desondanks concludeert milieuwethouder J. Bogers (GroenLinks) dat ondermeer op het terrein van afvalpreventie veel gedaan is.

Bogers weet dat landelijk de groei van de afvalberg verklaart wordt uit de groei van de welvaart. Het zijn de huishoudens die meer afval produceren. Het valt ons op dat bij analyse nog te veel papier en GFT uit de grijze containers komt." Bogers wil vooral de afvalscheiding bij met name flatgebouwen optimaliseren.

Bogers denkt, na overleg met de raadscommissie Openbare werken, dat alleen een kritische houding nog zoden aan de dijk zet, bijvoorbeeld ten aanzien van verpakkingen. Daarvoor zal met de middenstand nader overleg gevoerd worden. Ook heeft de gemeente besloten om in 1996 bij aangifte van geboorten een waardebon van honderd gulden aan de ouders te geven. Daarmee kunnen zij katoenen luiers aanschaffen, zodat minder wegwerpluiers worden gebruikt. Andere mogelijkheden voor directe beinvloeding ziet Bogers op gemeentelijk schaal niet.

Eerder zag de gemeenteraad af gedifferentieerde tarieven voor de afvalheffing bij huishoudens. In andere Nederlandse gemeenten wordt op de vuilniswagen gewogen hoeveel afval per huishouden aangeboden wordt: hoe meer afval, hoe hoger de afvalheffing. Dit moet het scheiden van afval bevorderen. Dat is echter een kostbaar systeem dat, gezien de hoge graad van afvalscheiding in Wageningen, weinig rendement zal opleveren, aldus Bogers.