Nieuws - 14 maart 1996

Gemeente houdt grote schoonmaak

Gemeente houdt grote schoonmaak

Burgemeester en wethouders van Wageningen willen voor 142 duizend gulden twintig vervuilde plekken schoonmaken. De lijst van plekken is samengesteld op basis van melding van de inspecteurs openbare ruimte, waarnemingen van de Woningstichting en klachten of vragen van burgers. De inspecteurs zijn anderhalf jaar geleden aangesteld om een effectiever onderhoud van de openbare ruimte te bevorderen. Een groot aantal van de twintig plekken betreft speelplaatsen. Daarnaast zijn er enkele plekken die bij omwonenden in gebruik zijn als alternatieve vuilstort. Ook gaat de gemeente op de plaats van twee gesloopte panden het braakliggende terrein tijdelijk herinrichten door gras in te zaaien.