Wetenschap - 28 maart 1996

Gemeente beperkt vrijwilligerswerk

Gemeente beperkt vrijwilligerswerk

De gemeente heeft in een notitie beperkingen opgelegd aan uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen. De notitie van de sociale dienst is opgesteld nadat veertig Wageningse organisaties in december vorig jaar een motie overhandigden. Daarin stellen zij dat de gemeente te weinig geld uittrekt voor het welzijnswerk en dat de onbetaalde arbeid daarom bittere noodzaak is. Verder moet de gemeente de vrijwilligers vrijstellen van de sollicitatieplicht. En als de vrijwilligers toch de arbeidsmarkt op moeten, dan is de onbetaalde arbeid maatgevend voor het begrip passende arbeid.

De motie werd opgesteld omdat een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Wageningen een Melkert-baan kreeg aangeboden: eenvoudig huishoudelijk werk in een verzorgingstehuis. De vrijwilliger, sinds 1988 actief, stelde echter onmisbaar te zijn voor haar organisatie.

De sociale dienst waagt zich niet aan een oordeel over het tekortschietend welzijnsbeleid en vindt dat het voortbestaan van organisaties als Vluchtelingenwerk geen rechtvaardiging is voor vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden. Verder ontslaat vrijwilligerswerk de uitkeringsgerechtigde nooit van de plicht tot solliciteren. Wel erkent de sociale dienst dat werkervaring opgedaan als vrijwilliger mede bepaalt wat passende arbeid kan zijn. Maar veel gewicht wordt hier niet aan toegekend. Voor academici en schoolverlaters, een flink deel van de Wageningse vrijwilligers, geldt dat er geen relatie hoeft te zijn tussen passend werk en opleidingsniveau. Uitkeringsgerechtigden moeten zich altijd breed beschikbaar houden.

Wethouder P. Spitteler heeft de veertig organisaties uitgenodigd voor een discussie op 10 april over het gemeentelijk beleid, met onder anderen de raadsleden van de commissie sociale zaken en werkgelegenheid.