Nieuws - 1 juni 1995

Geen uitwisseling werknemers binnen kenniscentrum

Geen uitwisseling werknemers binnen kenniscentrum

Er bestaan geen mogelijkheden om werknemers van de diverse instellingen die onder het ministerie van LNV vallen, uit te wisselen. Een recente overplaatsing van enkele overtollige medewerkers van het Informatie-kenniscentrum (IKC) uit Ede naar het Instituut voor Bos en natuuronderzoek het Staringcentrum (beide DLO) was een uitzondering die van hogerhand geregeld was. Dat stelt P. Lucas, medewerker Personeel en organisatie van DLO.

Volgens Lucas wordt alleen personeel binnen DLO herplaatst, ondermeer via een intern vacatureblad en het mobiliteitsbureau. Ook moeten DLO-vacatures in het interne vacatureblad van LNV geplaatst worden. Maar werknemers van andere instellingen bij Landbouw worden beschouwd als externe sollicitanten en daarvoor geldt de vacaturestop.

Begin dit jaar bepleitten collegevoorzitter Vos en directeur Heuver van DLO grotere mogelijkheid van mobiliteit van medewerkers tussen instellingen als de IKC's, de LUW, de landbouwkundige onderzoeksinstituten en de proefstations.