Nieuws - 5 september 1996

Geen pc-project voor studenten

Geen pc-project voor studenten

Het college van bestuur heeft een keuze gemaakt uit de informatietechnologie-projecten in het onderwijs. Het bestuur geeft prioriteit aan het Steunpunt Educatief Computergebruik dat de belangstelling voor informatietechnologie (IT) bij docenten stimuleert. Jaarlijks is hier een half miljoen voor gereserveerd. Daarnaast geeft het college hoge prioriteit aan de verbetering van de studeerbaarheid van het onderwijs door middel van IT. Het college rekent erop dat het ministerie van LNV hiervoor volgend jaar geld uit het Studeerbaarheidsfonds ter beschikking zal stellen.

Van iets minder belang acht het bestuur de financiering van onderwijsondersteunende diensten, zoals een onderwijsdatabase en examenregistratie, hoewel het college onderkent dat de gebruiksmogelijkheden van de registraties voor studiecoordinatoren op dit moment beperkt zijn. Het op orde brengen van de dienstverlening mag eenmalig 120 duizend gulden kosten en jaarlijks 50 duizend voor onderhoud.

Minder belang hecht het college ook aan een verbetering van de communicatie-infrastructuur ten behoeve van studenten. In principe moet elke student op termijn een account krijgen, waarvoor de LUW jaarlijks tussen de drie en vier ton uittrekt. Om efficiency redenen ziet het college af van het financieren van een pc-project voor studenten en het vermarkten van opgebouwde kennis.