Nieuws - 28 september 1995

Gedwongen winkelnering voor proefschriften

Gedwongen winkelnering voor proefschriften

Promovendi zijn verplicht hun proefschriften aan te bieden aan het Grafisch Service Centrum Van Gils. Deze LUW-huisdrukker kreeg bij de privatisering een toezeggen voor een bepaalde afname van drukwerk. Dit bleek uit vragen van ir M.J. Jonkman (Centrale Lijst) in de commissie Financien en Planning. Jonkman stelt het college voor om afspraken met meerdere drukkers te maken, of de subsidie van 2250 gulden die elke promovendus voor het proefschrift krijgt rechtstreeks uit te betalen. Nu loopt deze vergoeding nog via Van Gils. Collegelid mr H.M. van den Hoofdakker vond dit een zinvolle suggestie en zei dit mee te nemen.

Jonkman verbaast zich over de gang van zaken. Zij weet van andere raadsleden dat het college van bestuur in het verleden heeft toegezegd dat bij privatisering geen sprake zou zijn van gedwongen winkelnering. Op de vakgroep Levensmiddelentechnologie verklaart H.S. Wessels-Van Blijenburgh niet gelukkig te zijn met de afspraken die het college van bestuur heeft gemaakt: In een brief schrijft het college dat wij naar Van Gils moeten. Maar in de brief staat niet waarom. Bovendien werken wij al jaren tot grote tevredenheid samen met de Wageningse drukker Ponsen en Looijen. Daar krijgen wij onze proefschriften tegen NWO-prijzen. NWO laat daar namelijk al haar proefschriften drukken en wij liften mee op het gunstige tarief."