Nieuws - 14 september 1995

Gebruik CD-rom in universitair onderwijs groeit

Gebruik CD-rom in universitair onderwijs groeit

Biologiestudenten van de Universiteit van Amsterdam kunnen sinds deze maand een deel van de college-stof van het eerste jaar op CD-rom krijgen. Hiermee kunnen ze op hun computer de dictaten bekijken, inclusief de dia's en tekeningen die op college worden vertoond. Komen ze bij Plantkunde mitochondrien tegen, dan kunnen ze met een muisklik bij Celbiologie achtergrondinformatie vragen. Het betreft een experiment, aldus het biologenvakblad Bionieuws. Een enquete leerde dat een kwart van de studenten thuis een CD-rom heeft. De rest kan terecht bij universitaire computerfaciliteiten.

Agrarisch onderwijskundige drs J.J.M. Smolenaars van het Steunpunt educatief computergebruik (STEC) op de LUW verwacht dat het CD-rom-gebruik ook op de Landbouwuniversiteit zal toenemen. Er lopen momenteel enkele voorbeeldprojecten. Zo kunnen studenten Bedrijfskunde een case-studie op Internet en CD-rom bestuderen. De CD-rom bevat ondermeer een video over hoe een veiling werkt. De vakgroep Agronomie, die werkt aan een database van tropische gewassen, denkt eveneens een deel op CD-rom te leveren.

Een CD-rom is een goed opslag- en transportmiddel om meerdere media, zoals video, tekst en geluid, te combineren", schetst Smolenaars. Knelpunt op de universiteit is het gebrek aan practicumzalen met voldoende hardware. Smolenaars schat dat slechts een klein percentage van de studenten thuis een CD-rom heeft.