Nieuws - 23 maart 1995

Functioneren studenten in de ROC

Functioneren studenten in de ROC

Met verbazing lazen wij in het WUB van vorige week (16-3-1995) een uitspraak van de voorzitter van de ROC van O10: Prof. Stroosnijder, dat hij het vreemd vindt dat de ROC voor de helft uit studenten bestaat. Ik blijf het vreemd vinden dat de ROC een paritaire verdeling heeft. Je moet de klant, de student, serieus nemen. Maar moet dat ook automatisch betekenen dat ze mee mogen besturen? Unilever heeft toch ook geen huisvrouwen in haar bestuur?"

Als studentleden van verschillende ROC's zijn wij het hier niet mee eens. In onze ROC's worden we wel serieus genomen omdat we over uitgebreide informatie beschikken over het dagelijks functioneren van het onderwijs en problemen kunnen signaleren. Dat dit blijkbaar in de ROC van O10 niet het geval is, lijkt ons een ongewenste situatie. De ROC zou juist moeten profiteren van de kennis, inzichten en expertise die studenten hebben en de bijdrage die ze daarmee aan de besluitvorming kunnen leveren. Studenten en docenten horen samen te werken aan goed onderwijs en kunnen elkaar aanvullen.

Het voorbeeld van Unilever en de huisvrouwen is ongelukkig gekozen. Studenten kunnen niet makkelijk kiezen voor een ander produkt. Daarom is het belangrijk dat studenten in ROC's mee kunnen beslissen over het onderwijs, ook bij Tropisch Landgebruik!