Nieuws - 5 januari 1995

Financiering beroepsopleiding milieukunde op de tocht

Financiering beroepsopleiding milieukunde op de tocht

Het ministerie van Vrom bouwt de financiering van de universitaire beroepsopleiding milieukunde (UBM) voor afgestudeerden af, omdat er voldoende reguliere milieuopleidingen zijn. Afzonderlijke financiering is niet nodig. De afgelopen zeven jaar ging het jaarlijks om een subsidie van zo'n drieeneenhalve ton.

Het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen is bereid de komende twee jaar twee ton te betalen. Dr H. de Jager van het Wagnings centrum voor Milieu- en klimaatstudies hoopt dat het ministerie van Buitenlandse zaken ook over de brug komt. Daarover wordt nog onderhandeld.

De komende twee jaar zijn cruciaal voor het voortbestaan van de opleiding, zegt hij. Dan moet blijken of we ook op lange termijn geld krijgen. Elk jaar opnieuw op zoek gaan naar geld is slecht voor de stabiliteit van de opleiding en dodelijk voor de docentenbezetting."

Studenten hebben de moeilijke financiele positie al gevoeld. Het collegegeld steeg van 500 gulden in 1987 tot 5000 gulden nu.

Overigens richt de UBM zich komend jaar niet langer op het Nederlandse -, maar op het internationaal milieubeleid en gaat op in de sinds 1992 bestaande opleiding Epcem (European Postgraduate Course on Environmental Management) die tot op heden alleen voor studenten uit midden- en Oost-Europa bestemd was.