Nieuws - 24 oktober 1996

Fiets en voetganger krijgen voorrang

Fiets en voetganger krijgen voorrang

Als het aan het gemeentebestuur ligt, zullen de fietser en voetganger meer ruimte krijgen in Wageningen. Oorzaken zijn het stijgende aantal verkeersslachtoffers en de groei van het autoverkeer. Om het fietsverkeer te bevorderen en onnodig autogebruik te voorkomen, heeft de gemeente het facetplan langzaam verkeer opgesteld. Dit plan wordt binnenkort in de inspraak gebracht.

Volgens wethouder J. Bogers (GroenLinks) van Openbare Werken is niet voor een ad hoc aanpak van knelpunten gekozen. De ergste knelpunten, zoals de kruisingen op de Rooseveltweg en de Churchillweg, komen wel het eerste aan bod in 1997. Voor de rest nemen we zaken mee in de uitvoering van bestaande plannen. Zo wordt op de Stadsbrink gelijk met de herinrichting een fietsenstalling geplaatst. Ook de afsluiting van de Troelstraweg voor het autoverkeer wordt meegenomen in een ander plan; de stadsvernieuwing in de Nude."

Het weren van al het verkeer uit de Wageningse wijken veroorzaakt een extra belasting van de ringweg. Daar gaan we nog aan rekenen met een nieuw computermodel." De plannen kosten in totaal ongeveer vijf a zes miljoen gulden.