Nieuws - 22 februari 1996

Felix

Felix

Er zijn plannen om warm water uit diepe bronnen op te pompen en te gebruiken voor bijvoorbeeld de verwarming van gebouwen. Daardoor koelen we het binnenste van de aarde versneld af. Kan dat wel?

Het gebruik van aardwarmte is nog experimenteel. Ik geloof dat de waterleidingmaatschappijen in Bunnik en Apeldoorn ermee experimenteren. In het westen van Nederland heeft de Rijks Geologische Dienst proefboringen gedaan en er loopt een onderzoeksproject.

Het is allemaal nogal duur op dit moment. Je moet water oppompen uit geschikte reservoirs in zandsteenlagen op drie kilometer diepte. De bronnen kun je maar enkele tientallen jaren gebruiken; dan moet je weer verkassen, omdat het aanvullen van het reservoir trager gaat dan het uitputten. Bovendien bevat het water nogal wat mineralen die neerslaan in de leidingen. Ik denk dat dit procede economisch nog niet haalbaar is. Restwarmte uit industriele processen tijdelijk opbergen in minder diep gelegen zandsteenlagen acht ik kansrijker.

Het warme water, en het omringend gesteente, wordt opgewarmd door nog dieper gelegen lagen. Dat is een traag proces, onder meer veroorzaakt door het verval van radioactieve elementen in de mantel rondom de aardkern. Ik denk niet dat het versneld afkoelen van het binnenste van de aarde grote globale problemen veroorzaakt. Dat afkoelingsproces is al vierenhalf miljard jaar bezig en zal denk ik nog wel even doorgaan. Het probleem in Nederland is dat de warme aardlagen zo diep liggen. In IJsland met zijn geisers wordt de aardwarmte al veel langer gebruikt, net als in vulkanische gebieden in Italie.

In principe vind ik het dus een heel goede manier om beschikbare warmte die toch verloren gaat, te gebruiken. Ik verwacht geen problemen in de verstoring van de warmtebalans van de aarde. Het is alleen nog wat duur.