Nieuws - 5 september 1996

Feddes

Feddes

Er klinken in verschillende dagbladen geluiden over de ernstige gevolgen van de droge zomer. Is dat gebruikelijk kortetermijndenken of is er echt iets aan de hand?


Nou ja, het is wel zorgelijk. Vorig jaar was er een droge zomer en ook dit jaar was het gemiddeld honderd millimeter te droog. Het grote probleem is dat de aanvulling in de winter dit jaar 44 millimeter te weinig is geweest. Het gevolg is dat er over een periode van anderhalf jaar een netto neerslagtekort is van 256 millimeter. Normaal, althans over de periode tussen 1961 en 1990, is een netto aanvulling van 168 millimeter. Al met al een tekort over anderhalf jaar van meer dan 420 millimeter.

Dit voorjaar zijn de bomen dus begonnen met een lage vochtvoorraad in de bodem, hetgeen werd voortgezet met een droge zomer. Op de Veluwe zit het grondwater erg diep en is er geen capillaire opstijging. In Oost-Gelderland ligt dat iets anders, daar vult het grondwater het tekort enigszins aan.

Normaal heeft Nederland eigenlijk een neerslagoverschot, maar de regen die valt wordt in veel gebieden met bebouwing versneld via het riool naar de zee afgevoerd. De verblijftijd in ons land van het water moet worden vergroot. In Duitsland is al veel ervaring met subsidies voor het ter plekke in de grond laten doordringen van dat water. In Nederland moeten we veel meer die kant op. Op kleine schaal gebeurt dat ook wel in nieuwe wijken. Daar wordt het water opgevangen in bassins en wordt rioleringswater via biezenveldjes gereinigd en ook naar de bassins geleid.

Als je overigens ziet hoeveel water Parenco mag oppompen uit de Veluwe, maar ook onder de Rijn door uit de Betuwe, baart dat enige zorgen. Ook de industrie zou daar zorgvuldiger mee moeten omgaan. Voor sommige processen is schoon water nodig, maar voor bijvoorbeeld koeling heb je niet dat schone grondwater nodig. Diepte-infiltratie van gezuiverd water zou op grotere schaal moeten worden ingevoerd. En ook lokaal infiltreren van oppervlaktewater kan de waterhuishouding sterk verbeteren.