Nieuws - 26 oktober 1995

FAO ligt aan alle kanten onder vuur

FAO ligt aan alle kanten onder vuur

De Amerikaanse weigering om de contributieachterstand te voldoen - bijna honderd miljoen dollar - bezorgt de wereldvoedselorganisatie FAO forse problemen. De betalingsachterstand vloeit niet alleen voort uit de Amerikaanse weerzin tegen inefficiente VN-praktijken en het one country one vote systeem, maar ook uit eigenbelang. Deze kritische boodschap van dr ir W.G. Sombroek, directeur bij de FAO Land en water divisie, viel op 16 oktober, Wereldvoedseldag, te beluisteren in het WICC. Door geldgebrek kan de FAO haar organisatie nu moeilijk aanpassen, vertelde Sombroek.

Aanpassingen zijn dringend nodig, meende prof dr W. Tims. De directeur van de stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening verweet de FAO een gebrek aan landbouwpolitieke visie. Ze bekommert zich in haar projecten nauwelijks om belangrijke randvoorwaarden als een legale toegang tot grond voor kleine boeren en pachters. Nu voeren overheden met impliciete toestemming van FAO een slecht landbouwbeleid; daarmee is de voedselzekerheid, het thema van wereldvoedseldag, geenszins gebaat.

Tweede-Kamerlid ir E.P. Woltjer (PvdA) werkte Tims' kritiek verder uit voor de Europese situatie. Terwijl de EU er eindelijk in slaagt haar graanoverschotten te verminderen, constateert de FAO dat de wereldgraanvoorraden dalen tot een zorgelijk niveau. Maar ze koppelt hier geen goed onderbouwde aanbevelingen voor het Europese landbouwbeleid aan vast. Menig politicus trekt nu te snel de conclusie dat de voedselproduktie en -hulp dus weer moeten worden opgevoerd. Daarmee wordt een jarenlange discussie over de nuances van voedselhulp in een keer getorpedeerd, concludeerde Woltjer vermoeid. Tims vroeg zich af of de tekorten wel zo groot zijn als de FAO beweert. Enquetes bij huishoudens in India en Ghana leren dat de bevolking veel meer consumeert dan produceert. Lage produktiecijfers zijn hier vooral debet aan, deels door onnauwkeurige meetmethoden. Daarnaast zijn boeren, instellingen en landen soms ook gebaat bij lage uitkomsten, want die verhogen de kans op hulp.