Nieuws - 14 maart 1996

Extra studiebeurs voor vroege vogels

Extra studiebeurs voor vroege vogels

De LUW heeft nog geen vastomlijnd plan voor het geval dat scholieren zich massaal voor de zomer gaan inschrijven. Onlangs suggereerde een hbo-decaan uit Utrecht dat scholieren zich voor de zomer kunnen inschrijven om nog onder het tempobeursregime te vallen, in plaats van het prestatiebeursregime. Dat levert een extra jaar studiefinanciering op, hetgeen ruim opweegt tegen het collegegeld voor de twee extra maanden dat ze ingeschreven staan. Volgens hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman is er per vervroegde inschrijving goedkeuring nodig van het college van bestuur. Ik vraag me af of je de studenten er een dienst mee bewijst. Ze moeten immers voor die twee maanden ook aan de eisen van de tempobeurs voldoen." Dat zou betekenen dat ze in die twee maanden studiepunten moeten halen, een schier onmogelijke opgave; anders wordt de beurs omgezet in een lening.