Nieuws - 7 maart 1996

Extra jaar beurs met vroege inschrijving

Extra jaar beurs met vroege inschrijving

Het ministerie van Onderwijs zal de universiteiten erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat ze aankomende studenten al per 1 juli of 1 augustus inschrijven. Studenten vallen op zo'n manier onder het regime van de tempobeurs en ontlopen de prestatiebeurs die 1 september van kracht wordt. Bovendien hebben ze dan recht op een extra jaar studiefinanciering. Het trucje kan alleen het komende studiejaar worden toegepast.

Herman Beks, studentendecaan aan de hogeschool van Utrecht, beschreef vorige week in HBO-Journaal de ontsnappingsroute voor de prestatiebeurs.

Bij vroege inschrijving kan de student worden geconfronteerd met collegegeld voor het lopende studiejaar 1995-1996. De instelling mag 2250 gulden in rekening brengen. Te veel betaald collegegeld wordt pas later gerestitueerd. De aankomende student ontvangt ook studiefinanciering vanaf de datum van inschrijving, maar kan in de zomermaanden de temponorm van het lopende studiejaar waarschijnlijk niet halen. Studiefinanciering en de rente daarover worden dan toegevoegd aan de studieschuld.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is het niet de bedoeling dat de instellingen een vroege inschrijving zomaar toestaan. Zou dat massaal gebeuren, dan zijn sancties niet uitgesloten, suggereert het ministerie.