Nieuws - 14 november 1996

ESF geeft geld voor buitenlands Nop

ESF geeft geld voor buitenlands Nop

Het Nadoctoraal onderzoeksprogramma van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging lijkt in rustiger financieel vaarwater beland, nu het Europees Sociaal Fonds (ESF) 226.500 gulden beschikbaar stelt voor 1996. KLV-medewerker ir M. Wijngaard heeft bovendien goede hoop dat het fonds in de komende twee jaren een vergelijkbaar bedrag beschikbaar zal stellen. Naar verwachting kunnen daardooor jaarlijks gemiddeld tien afgestudeerden die langer dan een jaar werkeloos zijn, met behoud van uitkering aanvullend onderzoek verrichten in het buitenland. Met die extra ervaring komen ze vervolgens sneller aan een baan.

De huidige Europese steun ligt ongeveer een ton lager dan in voorgaande jaren aangezien Brussel de criteria heeft aangescherpt. Dit gat is in 1996 deels gedekt doordat de vakgroepen die NOP'pers uitzonden 1.250 gulden moesten betalen. Verder gaf de LUW 25 duizend; onduidelijk is of de LUW deze steun zal voortzetten. Wijngaard voorziet in de toekomst vooral problemen bij de verantwoording van de uitgaven. Het ESF wil dat begeleiders hun tijdsbesteding administreren en doorgeven, maar dit gebeurt in de praktijk slechts mondjesmaat.