Wetenschap - 20 april 1995

Engels

Engels

De overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad heeft de Professional mastersprogramma's voor Urban forestry en Landbouwplantenteelt op 18 april in grote lijnen goedgekeurd. Als de voltallige raad op 25 april de programma's ook goedkeurt, kunnen met ingang van 1 september afgestudeerde hbo-studenten en vierdejaars LU-studenten beroepsgerichte specialisaties kiezen.

Het enige probleem dat plotseling de kop opstak rond Urban forestry was het vak Engels. Het was de fractie van TAP 1982 op de valreep namelijk opgevallen dat het opnemen van een taal niet past binnen het LUW-beleid. Dit was de vaste commissie voor onderwijs, die uitgebreid commentaar had geleverd op het bosbouwprogramma, ontgaan. Tijdens de discussie bleek dat Progressief Personeel, de Progressieve studenten en de buitenuniversitaire leden het Engelse vak daarom wilde verwijderen.