Wetenschap - 28 maart 1996

Elfde gebod

Elfde gebod

-Hallo Cees, we hebben je gemist tijdens de dies.

-Hallo collega, helaas kon ik niet aanwezig zijn omdat ik een andere verplichting had.

-Jammer, dan had je je eveneens kunnen kromlachen.

-Hebben jullie zo gelachen om de rede van collega Fresco?

-Nee dat niet, die was uitstekend. Hoewel we het vermoeden hadden dat het grootste deel van de aanwezigen dat niet besefte. Nee we hebben ons krom gelachen over de rede van Karssen.

-Dat is nieuw voor mij. Ik heb nooit enig gevoel voor humor bij hem bespeurd.

-Nee, je begrijpt het niet. Karssen heeft precies hetzelfde gezegd als jij in jouw afscheidsrede. Namelijk dat de universiteit zich moet bezig houden met fundamenteel onderzoek en zich niet een mandaat door de industrie moet laten opleggen.

-????

-Ik zie dat jij even verbaasd bent als wij.

-Hoe kan hij dat nou zeggen als uit de koker van het college van bestuur komt dat de industrie voor dertigduizend gulden zonder een benoemingscommissie zijn eigen 0,0-hoogleraar benoemd kan krijgen. Dat voorstel werd een paar maanden geleden gelanceerd met de toevoeging dat er een nul per reguliere hoogleraar moest komen.

-Inderdaad, daar verwees hij niet naar, het werd ook niet ingetrokken. Daarmee blijft er dus niets over van zijn opmerking dat het bedrijfsleven niet op de stoel van de onderzoeksinstituten moet gaan zitten. Wel heeft hij gezegd dat onderzoeksinstituten en bedrijfsleven elk hun eigen plaats hebben. Hij bedoelde dus kennelijk een hoogleraarsplaats.

-Dit doet het mij denken aan de radiotoespraak van premier Colijn in 1939 toen de toestand kritiek was: Gaat u rustig slapen, de regering waakt over u." Karssen probeert de LUW in slaap te sussen om zijn waanideeen te kunnen doordrukken.

-Juist. In feite overtrad hij het elfde gebod in de wetenschap.

-???

-Hij bracht dit als eigen nieuw beleid en idee. Zonder op te merken dat ook anderen, lokaal en nationaal, recentelijk ernstige bezwaren hebben geuit tegen het propageren van industrie-gericht onderzoek door de universiteit. Het elfde gebod luid immers: Gij zult de resultaten, ideeen en uitspraken van een ander niet ijdel als de Uwe presenteren. Vandaar dat wij ons hebben kromgelachen. Je kunt hem niet meer serieus nemen.

-Wat mij bevreemdt is dat het WUB niet heeft ingehaakt op de ommezwaai en heeft gewezen op de tegenstelling dieswoorden en beleidsvoorstellen. Op de show, opgevoerd voor de buitenwacht, en de mist die intern is blijven hangen.

-Cees, gezien haar diesrede is mijn slogan het komend jaar: Louise Fresco als rectrix, die is duidelijk.

-Collega, bedankt voor de informatie en hou me op de hoogte.