Nieuws - 26 januari 1995

Elf studies LUW krijgen vijfjarige cursusduur

Elf studies LUW krijgen vijfjarige cursusduur

De Tweede Kamer heeft 25 januari ingestemd met het wetsvoorstel van de ministers Ritzen en Van Aartsen, om de ingenieursopleidingen van de technische universiteiten en elf LU-studies te verlengen tot vijf jaar. D66 trok tijdens de beraadslaging een amendement in, waarin de LU-studies werden geschrapt in het uitbreidingsvoorstel.


Minister Van Aartsen van Landbouw moest tijdens de Kamerzitting flink van leer trekken om het D66-amendement van tafel te krijgen. Hij wees op de internationale positie van de LUW, en de inhoudelijke overeenkomsten tussen enkele LU-studies en TU-opleidingen. Niet verlengen van de cursusduur van landbouwstudies naar vijf jaar zou heel slecht zijn, stelde Van Aartsen, omdat dan oneerlijke concurrentie met de TU's zou optreden.

Rector magnificus prof. dr C.M. Karssen pikte het verontrustende amendement van D66 vrijdag 20 januari op in het Haagse receptiecircuit. Men zou van plan zijn de elf Wageningse studierichtingen uit het wetsvoorstel voor verlenging van ingenieursopleidingen tot vijf jaar, te schrappen!

Collegevoorzitter dr ir M.P.M Vos, ook aanwezig op de borrel, benaderde daarop in het weekend de landbouwspecialisten. Zondagavond, na vier telefoontjes, ontdekte hij dat het gerucht klopt. Er ligt een amendement met deze strekking van D66 Kamerlid J.A. Jorritsma-Van Oosten, maar ook de PvdA-fractie overweegt het te steunen.

Razendsnel wordt de Wageningse lobby in werking gezet. Maandagmiddag tijdens de agendacommissie van de universiteitsraad weegt Vos de kansen van de LU. De landbouwspecialisten waren het wel met me eens dat dit natuurlijk niet kan, maar ja, het komt van de onderwijsspecialisten."

Vos is er duidelijk niet gerust op. Zal Wageningen gebruikt worden als zoenoffer om de zes grote universiteiten tegemoet te komen? Deze hadden immers per brief gedreigd het overleg met minister Ritzen over een stelselherziening in het hoger onderwijs te staken, als de technische richtingen worden verlengd tot vijf jaar.

De hoop is gevestigd op het overleg dat dinsdagmiddag nog zal plaatsvinden tussen Kamerleden en de werkgeversorganisatie. De ondernemers uit de landbouwsector moeten dan zien duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is dat ook een deel van de Wageningse ingenieursopleidingen met een jaar wordt verlengd. Op verzoek zet de LU de argumenten nog eens op een A4-tje.

Dinsdagmiddag lijkt de lobby zijn werk gedaan te hebben. Jorritsma is er niet op uit Wageningen uit het wetsvoorstel te schrappen, zo verzekert ze het WUB. Ze heeft alleen nog onvoldoende argumenten gehoord waarom ook Wageningen in aanmerking komt voor verlenging. Het amendement, zo legt ze uit, is bedoeld om minister Van Aartsen onder druk te zetten. Wanneer de landbouwminister met goede argumenten komt, is ze gaarne bereid zich te laten overtuigen" en zal ze het gewraakte amendement wellicht weer intrekken.

Dat gebeurt tijdens de bespreking van het wetsvoorstel op woensdagmiddag. Bij het sluiten van de krant meldt het Kamerlid: Ik heb mij laten overtuigen door minister Van Aartsen dat Wageningse opleidingen vergelijkbaar zijn met de TU-studies. Ook sprak mij de voorhoede-positie van Nederland op het gebied van de duurzame landbouw aan." Ook de andere regeringspartijen en oppositiepartij CDA stemden in met het wetsvoorstel.