Nieuws - 28 september 1995

Einde Landbouwschap lijkt nabij

Einde Landbouwschap lijkt nabij

Vanwege het vastlopen van de onderhandeling voor de tuinbouw-cao met de land- en tuinbouworganiatie LTO, zijn de voedingsbonden FNV en CNV vorige week uit het Landbouwschap gestapt. En daarmee lijkt het doek voor het Schap te zijn gevallen. Het Landbouwschap is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO), waarin volgens de wet werkgevers en werknemers vertegenwoordigd moeten zijn. Middels het Schap kon de landbouw zichzelf regels opleggen en heffingen innen, en daarmee bepaalde taken van de overheid overnemen. Via het Landbouwschap worden specifieke activiteiten gefinancierd ter waarde van 165 miljoen gulden. Ook heeft het Schap altijd een flinke vinger in pap bij meerjarenafspraken met de overheid, onder andere op het gebied van energie en bestrijdingsmiddelen, en de vervuiling van het oppervlaktewater.

Dr ir J. Frouws van de vakgroep Sociologie van de westerse gebieden kijkt niet vreemd op van de situatie die nu is ontstaan. LTO wilde al de belangenbehartiging bij het Landbouwschap weghalen. De bonden hadden daarop het gevoel: wat moeten wij dan nog binnen het Landbouwschap."

Over de val van het Schap doet de socioloog luchtig. Met de belangenbehartiging voor de landbouw komt het binnen LTO wel goed. De zaken waarvoor wettelijke bevoegdheden nodig zijn, kunnen voor een groot deel sectoraal bij de produktschappen worden ondergebracht, die ook als PBO fungeren."