Nieuws - 14 maart 1996

Educational co-designers

Educational co-designers

Doe je een tropenstudie, dan kun je regelmatig de vraag verwachten of je denkt dat de wereld te verbeteren is. Of werken aan ontwikkeling uberhaupt zin heeft. Het socialisme is uit, de idealen zijn toch met de grote ideologieen verdwenen? Dat kan zijn, maar nog steeds hebben mensen idealen en nog steeds kiezen mensen voor een tropenstudie. Om bijvoorbeeld gewoon goed bezig te zijn in je vakgebied. Dat begint bij je eigen onderwijs hier. Als dat je te weinig ontwikkelingsmogelijkheden biedt binnen en op de grens van je vakgebied, is de kans groot dat je eigen bijdrage later ook beperkt zal zijn. Goed onderwijs, waar echt aan je verstand gepeuterd wordt, waar je behalve tot nadenken ook tot een concrete invulling van beroepsmatig handelen aangezet wordt, is nog steeds zeldzaam aan de LUW. Docenten, staf en dergelijke zijn licht geneigd de invulling van onderwijs af te laten hangen van vakgroepsbelangen, eigen belang en geldverdelingsmodellen. Het vuur aan hun schenen van de studenten di
e dit onderwijs dagelijks voorgeschoteld krijgen, en er grotendeels afhankelijk van zijn, voorkomt dit.

De vrije-keuzeruimte wordt verkleind (en dat in de tijd van het liberalisme), de vrije orientatie wordt opgeheven, en er worden minder vakken = minder keuze mogelijkheden aangeboden. Wat te doen?

Je kunt hier ter plekke beginnen met de vormgeving van je eigen onderwijs. Door direct hierover te onderhandelen met je onderwijsaanbieders, in de richtingsonderwijscommissie. Dat kost wat tijd en af en toe frustratie - daarmee des te leerzamer. Of je gaat mee in de tijdgeest en maakt van jezelf een passieve onderwijsconsument die heen en weer shopt maar nooit eens stilstaat bij de vormgeving van de onderwijsmarkt zelf, en wie dat bepaalt.

Ritzen knaagt aan de studietijd, er moet meer in minder tijd, en binnenkort beslist geen student meer over wat nou goed tropenonderwijs is.